Sídlo a kontaktná adresa

Sídlo:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava

Kontaktná adresa:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Inštitút manažmentu
Hajdóczyho č. 1
917 01 Trnava

Tel.: 033 5565 631