Sociálne záležitosti, školné a poplatky spojené so štúdiom, rigorózne konanie

Úradné hodiny

Všetky otázky, žiadosti a podnety týkajúce sa agendy Oddelenia akademických činností sú vybavované len v rámci stanovených úradných hodín. Prosíme verejnosť o ich dôsledné rešpektovanie.

Od 1. septembra do 30. júna daného akademického roka:

Utorok  8:30 - 11:00 hod. 12:30 - 14:00 hod.
Štvrtok  8:30 - 11:00 hod. 12:30 - 14:00 hod.

Od 1. júla do 31. augusta počas letných prázdnin daného akademického roka:

Utorok  8:30 - 11:00 hod.
Štvrtok  8:30 - 11:00 hod.

Vydávanie diplomov

Iba po telefonickej alebo e-mailovej dohode.

Utorok:  8:30 - 11:00 hod.

Martina Brestičová
Vladimíra Matušková
Vladimíra Mikulková
Mgr. Adriána Šípeková
Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie, miestnosť 110
Tel.: 033 5565 116; 033 5565 117
E-mail: martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.skvladimira.matuskovajohn(zav.)doeucm.sk; vladimira.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk; adriana.sipekovajohn(zav.)doeucm.sk

Vedúca oddelenia a referát pre akademické činnosti

Mgr. Jana Polášová

poverená vedením Oddelenia akademických činností
Oddelenie akademických činností UCM
- koordinátorka pre zahraničné štipendiá pre FPV UCM, FF UCM, FMK UCM, FSV UCM, FZV UCM, IM UCM
- duplikáty dokladov o absolvovaní štúdia
- činnosti spojené s uznávaním dokladov o vzdelaní nadobudnutých na zahraničných vysokých školách

Kancelária: 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 141
E-mail: jana.polasovajohn(zav.)doeucm.sk

Referentky

Vladimíra Matušková

Oddelenie akademických činností UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FZV UCM, FPV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.) FZV UCM , FPV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FZV UCM, FPV UCM - vydávanie diplomov

Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: vladimira.matuskovajohn(zav.)doeucm.sk

Vladimíra Mikulková

Oddelenie akademických činností UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre IM UCM
- referentka – koordinátorka pre doktorandské štipendiá pre FPV UCM, FF UCM,  FMK UCM, FSV UCM, FZV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre IM UCM - vydávanie diplomov
- rigorózne konanie študentov FPV UCM, FF UCM, FMK UCM, FSV UCM, FZV UCM
- UTV

Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 117
E-mail: vladimira.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Mgr. Adriána Šípeková

Oddelenie akademických činností UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FF UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.), FF UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FF UCM, - vydávanie diplomov

Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: adriana.sipekovajohn(zav.)doeucm.sk

Martina Brestičová

Oddelenie akademických činností UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti študentov (všetky druhy štipendií – sociálne, motivačné) pre FMK UCM , FSV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom (PhD.) FMK UCM , FSV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom pre FMK UCM, FSV UCM - vydávanie diplomov
- Športové a kultúrne aktivity

Kancelária 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.sk