Špecializované pracovisko na testovanie digitálnych hier so zameraním na elektronický šport

Fakulta masmediálnej komunikácie je dlhodobo centrom slovenského univerzitného e-športu. Cieľom špecializovaného pracoviska je formovať budúcich odborníkov v oblasti digitálnych hier ako na teoretickej úrovni, tak na úrovni praktickej. Prostredníctvom špeciálnej miestnosti na testovanie digitálnych hier - a e-sport lige, môžu študenti analyzovať a testovať vybrané hry. Okrem toho je tu aj profesionálne vybavené streamovacie štúdio.