Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

Medzinárodná spolupráca s Juhočeskou Univerzitou v Českých Budějoviciach pri organizovaní medzinárodnej konferencie Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni. Medzi IFBLR v Piešťanoch a Jihočeskou univerzitou je uzatvorená bilaterálna zmluva v rámci programu ERASMUS+, na základe ktorej sa realizujú výmenné pobyty pracovníkov aj študentov.