Spolupráca so zahraničnými inštitúciami

Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Medzinárodné laserové centrum v Bratislave
Centrum biovied Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Dept. of Appl. Phys., Osaka University v Japonsku
Vytautas Magnus university, Kaunas v Lithuania
Ruder Boskovic Institute, Zagreb v Chorvátsku
Česká technická univerzita v Prahe v Českej republike
Univerzita v Kragujevaci v Srbsku