Štatúty

VP č. 14/2022 - Štatút kariérneho centra UCM v Trnave (účinnosť od 1. 10. 2022)
VP č. 13/2022 - Štatút projektového centra UCM v Trnave (účinnosť od 1. 10. 2022)
VP č. 3/2022 - Štatút Rady pre vnútorné hodnotenie kvality UCM (účinnosť od 1.4.2022)
VP č. 40/2021 - Štatút Rady pre študijný program na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1.7.2021)
VP č. 10/2022 - Štatút Správnej rady UCM (účinnosť od 11.8.2022)
VP č. 3/2020 - Štatút UCM v Trnave - úplné znenie (účinnosť 19.7.2022)
VP č. 3/2020 - Štatút UCM v Trnave (účinnosť od 4. 9. 2020)
VP č. 9/2022 - Dodatok č. 1 k Štatútu UCM v Trnave (účinnosť 19.7.2022)
VP č. 55/2021 - Štatút Rady kvality Inštitútu manažmentu UCM (účinnosť od 1.12.2021)
VP č. 39/2021 - Štatút Rady kvality súčasti Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1.7.2021)
VP č. 40/2021 - Štatút Rady pre študijný program na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave (účinnosť od 1.7.2021)
VP č. 1/2020 - Štatút Centra informačných zdrojov (účinnosť od 1. 6. 2020)
VP č. 14/2020 - Štatút Vedeckého a kreatívneho parku UCM v Trnave (účinnosť od 1. 7. 2020)
VP č. 18/2019 - Štatút Univerzitnej predajne (účinnosť od 1. 1. 2020)
VP č. 13/2018 - Štatút časopisu Atteliér (účinnosť od 13. 11. 2018)
VP č. 6/2018 - Štatút Ústavu občianskej spoločnosti (účinnosť od 2. 7. 2018)
VP č. 3/2018 - Štatút Etickej komisie UCM v Trnave (účinnosť od 20. 6. 2018)
VP, 2017 - Štatút Fondu pre podporu výskumu (účinnosť od 13. 2. 2017)
VP, 2014 - Štatút Fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (účinnosť od 1. 5. 2014)
Štatút Filozofickej fakulty UCM, 2013 (účinnosť od 1. 7. 2013)
Štatút Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, 2021 (účinnosť od 1. 12. 2021)
Štatút Fakulty prírodných vied UCM, 2021 (účinnosť od 1. 12. 2021)
Štatút Fakulty sociálnych vied UCM, 2015 (účinnosť od 1. 7. 2015)
Štatút Fakulty zdravotníckych vied UCM, 2021 (účinnosť od 1. 12. 2021)
Štatút IFBLR UCM, 2012 (účinnosť od 11. 10. 2012)
Štatút Inštitútu manažmentu UCM, 2020 (účinnosť od 1. 6. 2020)