Strava

Informácia k stravovaniu v jedálni Top Relax na Nám. Jozefa Herdu 

OBJEDNÁVANIE

  • deň vopred do 12.00 hod. si môžete objednať obed na nasledujúci deň, v tabuľke označíte krížikom

BALENIE

  • Z dôvodu hygienických opatrení sa obedové menu balí, je potrebné okrem stravného lístka zaplatiť i balenie (vákuovo uzatvorené misky).
    Poplatok za balenie je 0,20 eur.
  • Ak by niekto nemal záujem o balenie, môže si priniesť vlastné nádoby.
  • Doručiť vlastné nádoby  je možné od 8,00 – 8.30 hod. (je potrebné zaznačiť už v objednávke, že chcete zabaliť obed do vlastnej nádoby - krížik  v poslednom stĺpčeku).

PRECHOD cez spojovaciu chodbu bude OTVORENÝ:

od 8.00 – 8.30 hod. na donesenie vlastných nádob

potom na výdaj obedov od 10.30 – 12.00 hod.

STRAVNÉ LÍSTKY sa môžu kupovať od 10.30 – 12.00 hod.