Strihové štúdio

Okrem fakultnej televízie - FMK TV existuje paralelne na fakulte aj strihové štúdio vybavené najnovším hardvérom a softvérom, používaným v súčasnej audiovizuálnej tvorbe. K dispozícii je aj technika na vykonávanie prenosov z kultúrnych a spoločenských podujatí ako napríklad live streaming, alebo multi kamerové natáčanie s live strihom a dodatočnou postprodukciou. Študenti v rámci vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít prichádzajú do kontaktu s moderným prístup využívajúcim súčasné trendy v strihu a tvorení audiovizuálnych diel.