Študenti

Poverený funkciou prorektora pre vzdelávanie
doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

michal.lukacjohn(zav.)doeucm.sk

Organizačné oddelenie:
- oddelenie vykonáva najmä agendu a činnosti súvisiace s problematikou bakalárskeho, magisterského a doktorského štúdia
- vykonáva správu študijnej agendy univerzitných študijných programov
- viac o činnosti oddelenia TU

Vedúca oddelenia a referát pre akademické činnosti:
PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Kancelária 111a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 141
E-mail: zuzana.mikulkovajohn(zav.)doeucm.sk