Študijné oddelenia - fakulty a inštitút

Úradné hodiny

Pondelok: neúradný deň
Utorok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 - 14.00 hod.
Streda: neúradný deň
Štvrtok: 8:30 - 11:00 hod., 12.30 – 14.00 hod.
Piatok: neúradný deň

Kontakty

Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied:  studijne_fpvjohn(zav.)doeucm.sk
Študijné oddelenie Fakulty masmediálnej komunikácie:  studijne_fmkjohn(zav.)doeucm.sk
Študijné oddelenie Filozofickej fakulty:  studijne_ffjohn(zav.)doeucm.sk
Študijné oddelenie Fakulty sociálnych vied: studijne_fsvjohn(zav.)doeucm.sk
Študijné oddelenie IFBLR studijne_ifblrjohn(zav.)doeucm.sk


Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied

Ing. Daniela Šimková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
- rigorózne konanie
- študentské pôžičky
Kancelária: 309a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)
Telefón: 033 5565 316
E-mail: daniela.simkovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
referentka Organizačného oddelenia UCM
- sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom
Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: jana.polakovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Študijné oddelenie Filozofickej fakulty

Ing. Bibiána Brezovská
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
telefón: 033 5565 216
E-mail: bibiana.brezovskajohn(zav.)doeucm.sk

Lucia Karásková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 107 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 216
E-mail: lucia.karaskovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Jana Polášová
referentka
- sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom
- rigorózne konanie
- študentské pôžičky
Kancelária: 202a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 2. poschodie)
Telefón: 033 5565 217
E-mail: jana.polasovajohn(zav.)doeucm.sk

Študijné oddelenie Fakulty masmediálnej komunikácie

Božena Bednáriková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: bozena.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Miroslava Lukačovičová
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 416
E-mail: miroslava.lukacovicovajohn(zav.)doeucm.sk

Daniela Bednáriková
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 416
E-mail: daniela.bednarikovajohn(zav.)doeucm.sk

Lucia Štoderová
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 108 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 417
E-mail: lucia.stoderovajohn(zav.)doeucm.sk

Martina Brestičová
referentka
- sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom
- rigorózne konanie
- študentské pôžičky
Kancelária: 114b (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 418
E-mail: martina.bresticovajohn(zav.)doeucm.sk

Študijné oddelenie Fakulty sociálnych vied

Mgr. Alena Banárová
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 516
E-mail: alena.banarovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Zuzana Obúlaná
referentka
- študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária: 409 (Bučianska 4/A)
Telefón: 033 5565 517
E-mail: zuzana.obulanajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Gabriela Ďurišová
referentka
- sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom
- rigorózne konanie
- študentské pôžičky
Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 518
E-mail: gabriela.durisovajohn(zav.)doeucm.sk

Študijné oddelenie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Slávka Dejczővá
Organizačné oddelenie UCM
referentka pre študijné záležitosti a prijímacie konanie IFBLR
Kancelária 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: slavka.dejczova(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
Organizačné oddelenie UCM
referentka
- Centrum podpory študentov UCM so špecifickými potrebami
- sociálne záležitosti študentov IFBLR (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, doktorandské, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom na IFBLR
- rigorózne konanie študentov IFBLR
- študentské pôžičky pre študentov IFBLR
Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: jana.polakovicova(zav.)ucm.sk