NAVIGA

Systém NAVIGA slúži na prezeranie, vyhľadávanie, triedenie a správu externých EIZ knižnice a tiež na registráciu, aktiváciu a správu prístupových práv používateľov k jednotlivým externým zdrojom. Prístup do systému: https://eiz.snk.sk/

NAVIGA
Vzdialený prístup do EIZ - systém NAVIGA slúži na prezeranie, vyhľadávanie, triedenie a správu externých EIZ knižnice a tiež na registráciu, aktiváciu a správu prístupových práv používateľov k jednotlivým externým zdrojom. Sprístupňovanie týchto databáz sa uskutočňuje prostredníctvom informačného portálu http://eiz.snk.sk, ktorý umožňuje vzdialený prístup do elektronických informačných zdrojov – predovšetkým elektronických kníh a časopisov. Po zaregistrovaní môže používateľ prezerať plné texty odkiaľkoľvek a kedykoľvek bez nutnosti navštíviť knižnicu.

Prístup k dokumentom od vydavateľstiev:

EBSCO
Databáza EBSCO eBooks obsahuje 492 titulov elektronických kníh, prevažne z vydavateľstva Karolínum a z vydavateľstva Masarykovej univerzity. Ostatné tituly, predovšetkým slovaciká, sú od rôznych renomovaných vydavateľov. Nákupom týchto kolekcií máme prístup aj k 3 456 voľne prístupných elektronickým knihám.

ScienceDirect
Do služby ScienceDirect boli plne integrované databázy Elsevier a Engineering Village. Elsevier je považovaná za svetovo najvýznamnejšiu platformu plnotextových zdrojov v oblasti vedy a výskumu (viac ako 3500 dokumentov). Engineering Village je lídrom v poskytovaní online informácií, znalostí a v podporovaní strojárskych výskumníkov (viac ako 1600 dokumentov).

Emerald Insight
Databáza plnotextových článkov z oblasti manažmentu, obchodu, ekonomiky, strojárstva, marketingu, priemyselných správ a sociálnych vied.

IET Digital Library
Databáza obsahuje technické články z oblasti komunikácie, kontroly, elektroniky, informačných technológií, manažmentu, výroby, energií a dopravy.

Sage Premiere
Jedna z najvýznamnejších databáz zahŕňajúca plnotextové diela z oblasti sociálnych, humanitných a prírodných vied. V databáze je dostupných viac ako 485 časopisov vrátane SAGE Premier titulov s viac ako 150 titulmi z oblasti vedy, techniky a medicíny.

Springer
Springer e-books je najrozsiahlejšia svetová kolekcia elektronických kníh, ktoré sú prístupné v plnom texte cez platformu SpringerLink. Kolekcia elektronických kníh zahŕňa viac ako 10 650 titulov roztriedených do rôznych oblastí.

POZOR! Pre vstup do databázy použite prehliadač Firefox Mozilla

Wiley
Kolekcia elektronických kníh od vydavateľstva Wiley je zameraná na obchod, chémiu, výpočtovú techniku, prírodné vedy, strojárstvo, právo, matematiku štatistiku, polyméry a vedy o materiáloch. Kolekcia obsahuje viac ako 500 elektronických kníh.