NAVIGA

Systém NAVIGA slúži na prezeranie, vyhľadávanie, triedenie a správu externých EIZ knižnice a tiež na registráciu, aktiváciu a správu prístupových práv používateľov k jednotlivým externým zdrojom. Prístup do systému: https://eiz.snk.sk/