Tlačivá a formuláre

Individuálny harmonogram štúdia
Žiadosť o uznanie skúšok
Potvrdenie o návšteve školy

  • Po zápise študenta z inej vysokej školy, resp. fakulty, je možné uznať hodnotenia predmetov na základe písomnej žiadosti doloženej hodnoverným dokladom o absolvovaní predmetu, jeho forme a obsahu (doložiť výpis absolvovaných predmetov potvrdených zo študijného oddelenia VŠ, na ktorej študent daný predmet/predmety absolvoval.)

Ostatné tlačivá a formuláre nájdete TU.