Týždeň vedy a techniky 2022 FPV

V rámci Týždňa vedy a techniky pripravuje Fakulta prírodných vied tieto podujatia. 

Veda v CenTTre
08.11.2022 o 18:00
prednáška Dr. Michala Konečného v Malom Berlíne
 
Deň otvorených dverí
09.11.2022
Katedra aplikovanej informatiky
10.11.2022
Katedra biológie, biotechnológie, chémie, ekochémie a rádioekológie 
 
Odborná prednáška prof. Ing. Romana Boču, DrSc.
10. novembra 2022 (štvrtok) o 13:00 hod v miestnosti Z03
Od tvrdých magnetov k molekulovým magnetom - cesta a úskalia