Týždeň vedy a techniky FZV

V rámci Týždňa vedy a Fakulta zdravotníckych vied UCM pripravuje tieto podujatia.

Pondelok 7. 11. 2022 

Percepcia fenoménu smrti pred a po zmŕtvychvstaní Krista
PhDr. Martina Bleščáková, PhD
10:00 – 10:30
 
Etické aspekty telemedicíny
Mgr. Jana Koišová, PhD.
11:00 – 12:00
 

Utorok 8. 11. 2022

Diagnostika svalovej sily a výkonu (on-line)
prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.
13:00 – 15:00
 

Streda 9. 11. 2022

Moderní neurorehabilitace v 21. století – Sanatoria Klimkovice
PhDr. Romana Holaňová
10:00 – 11:00
 
Možnosti fyzioterapie pre ženy s inkontinenciou moču
PhDr. Romana Holaňová
13:00 - 14:00
 
Zhoršená komunikácia sestier a fyzioterapeutov s pacientami počas pandémie COVID
PhDr. Monika Labudová, PhD.
14:00 – 15:00
 

Štvrtok 10. 11. 2022

Ako podnikať po skončení štúdia fyzioterapie
Mgr. Deana Simeonová
12:30 - 13:00
 
Fyzioterapia na oddelení šestonedelia
Mgr. Deana Simeonová
13:00 – 14:00
 
Komplexnosť problematiky kardio-vaskulárnych ochorení v klinickej praxi
prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
14:00 – 15:00
 
 
Program Týždňa vedy a techniky FZV UCM