Uchádzači

Podanie prihlášok na Bc. štúdium (aktualizácia 21.6.2021):
FILOZOFICKÁ FAKULTA do 30. 6. 2021 - okrem psychológie
FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE do 31. 8. 2021 (len externé štúdium)
FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED do 13. 8. 2021
FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED do 10. 9. 2021 (aktualizácia 21.6.2021)
FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH VIED do 31. 5. 2021 (fyzioterapia- externé, rádiologická technika - denné aj externé)
INŠTITÚT MANAŽMENTU do 28. 8. 2021 (manažment kvality - denná aj externá forma, manažment v turizme a hotelierstve - externá forma)