UCM e-maily pre študentov

Študentom sa zriaďujú e-mailové kontá pre potreby plnenia študijných, výskumných a umeleckých úloh a/alebo úloh súvisiacich s prevádzkou a správou UCM a to nasledovne:

E-mail má tvar: IDO @student.ucm.sk, kde IDO je osobné číslo študenta z AIS.

Doktorandi sa môžu prezentovať adresou meno.priezvisko(zav.)student.ucm.sk.

Prvotné heslo je doručené študentovi do AIS formou správy.

Pre elektronickú komunikáciu študentov s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami bude akceptovaná len e-mailová komunikácia prostredníctvom prideleného e-mailového konta.

Pridelené e-mailové konto bude zrušené po ukončení štúdia alebo pri prerušení štúdia.

Smernica o pravidlách správy a používania elektronickej pošty UCM.


Základné informácie o službe:

 • prihlasovanie: https://outlook.office365.com
 • prihlasovacie meno: IDO @student.ucm.sk
 • heslo: nájdete v správach pre používateľa v AIS
 • veľkosť schránky: 50 GB
 • maximálna veľkosť prílohy: 35 MB
 • nastavenie pre mobilné platformy (Android, IOS, Windows):
  • IMAP
   • server: outlook.office365.com
   • port: 993
   • šifrované spojenia: TLS
  • SMTP
   • server: smtp.office365.com
   • port: 587
   • šifrovanie: STARTTLS

Prípadné problémy hláste na https://helpdesk.cikt.ucm.sk/open.php.


Ochrana osobných údajov:

 • služba nie je prevádzkovaná na infraštruktúre UCM, ale spoločnosti Microsoft,
 • neodporúčame posielať citlivé údaje cez e-mail,
 • spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko,
 • doba spracúvania: po dobu platného štúdia na UCM.