Univerzita tretieho veku

Prijímacie konanie - podmienky prijatia
Podávanie prihlášok predĺžené do 25.9..2017

Študijný poriadok

Harmonogram štúdia Univerzity 3. veku UCM v Trnave, akademický rok 2017/2018
Harmonogram štúdia - všeobecný modul, 1. ročník, UCM, zimný semester
Harmonogram štúdia - zvyšovanie kvality života seniorov, 3. ročník, FSV, zimný semester

Prihláška k štúdiu na akademický rok 2017/2018