Univerzitná knižnica

Vedenie:

Mgr. Darina Kráľová
vedúca a rozvoj UK
Kancelária: Hajd., kanc. č. 4
Telefón: 033 5565 103
E-mail: veduci.ukjohn(zav.)doeucm.sk, darina.kralovajohn(zav.)doeucm.sk

Pracovníčky:

Mgr. Mariana Behúlová
evidencia publikačnej činnosti a zástupkyňa riaditeľky
Kancelária: Hajd., kanc. č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: mariana.behulovajohn(zav.)doeucm.sk

Mária Dobišová
evidencia publikačnej činnosti, evidencia umeleckej činnosti, MVS,MMVS
Kancelária: Hajd., kanc. č. 2
Telefón: 033 5565 137
E-mail: maria.dobisovajohn(zav.)doeucm.sk

Soňa Michaličková
katalogizácia a ochrana fondov
Kancelária: Hajd., kanc. č. 3
Telefón: 033 5565 135
E-mail: sona.michalickovajohn(zav.)doeucm.sk

Monika Pavelková
akvizícia a katalogizácia
Kancelária: Hajd., kanc. č. 1
Telefón: 033 5565 189
E-mail: monika.pavelkovajohn(zav.)doeucm.sk

Darina Nagyová
študovňa, správa periodík
Kancelária: Hajd., študovňa
Telefón: 033 5565 187
E-mail: darina.nagyovajohn(zav.)doeucm.sk

Miroslava Uhríková
výpožičné služby, MVS, MMVS
Kancelária: Hajd., výpožičky
Telefón: 033 5565 187
E-mail: miroslava.uhrikovajohn(zav.)doeucm.sk

neobsadené
výpožičné a referenčné služby
Kancelária: Hajd., výpožičky
Telefón: 033 5565 187
E-mail:

Univerzitná knižnica vykonáva najmä túto agendu:

  • poskytuje komplexné knižnično-informačné a bibliografické služby vedeckopedagogickým pracovníkom a študentom univerzity ako aj ďalšej odbornej verejnosti;
  • získava, spracováva, sprístupňuje a uchováva informačný fond domácich a zahraničných primárnych a sekundárnych informačných prameňov na úrovni zodpovedajúcej súčasným vedeckým poznatkom;
  • prostredníctvom najnovších informačných prostriedkov poskytuje špecializované bibliograficko-informačné služby a podporuje zvyšovanie úrovne používateľov informatickou prípravou;
  • bibliograficky registruje a uchováva fond diplomových a iných kvalifikačných prác študentov, učiteľov, doktorandov a tvorivých pracovníkov univerzity;
  • spracováva a eviduje publikačnú činnosť tvorivých pracovníkov univerzity (bibliografická registrácia publikácií, BIREP).