Univerzitná predajňa kníh

Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 08:00 - 15:00 hod. (od 11:30 do 12:00 hod. obedňajšia prestávka)

Adresa predajne, kontakt:
Univerzitná predajňa kníh UCM v Trnave
Hajdóczyho ul. č. 1, 917 01 Trnava
Telefón: 033 5565 136
E-mail: adriana.mrvova(zav.)ucm.sk

Objednávky na faktúru (len právnické osoby, na študijné účely bez ďalšieho predaja). Knihy na dobierku nezasielame.