Univerzitný študentský časopis PARAZOL

Študentský časopis PARAZOL s mottom „Tvoje miesto pod dáždnikom...“ je študentský magazín, ktorý začal vychádzať v akademickom roku 2012/13 pri príležitosti 15. výročia založenia univerzity z iniciatívy študentov Filozofickej fakulty UCM. Časopis najprv niesol podtitul „Študentský časopis FF UCM“, neskôr, keď sa jeho pôsobnosť rozrástla na celú univerzitu, zmenil podtitul na „Akademický občasník“. Z pôvodného trojmesačníka sa aktuálne periodicita časopisu ustálila na dve čísla vydávané ročne – jedno počas zimného a jedno počas letného semestra. Súčasnou šéfredaktorkou časopisu je študentka Bianka Verešová a grafickú úpravu má na starosti Soňa Vlková. Časopis sa vo svojich rubrikách venuje študentskému životu nielen na pôde univerzity, ale aj mimo nej. V spravodajskej časti prináša informácie o dôležitých udalostiach univerzitného života, zverejňuje reportáže z aktivít študentov i pedagógov, svoje miesto tu majú tradičné rubriky, ktoré sa týkajú rôznych záujmových činnosti študentov, histórie univerzitného mesta Trnava, recenzie kníh, filmov, hudobných nosičov či počítačových hier. Priestor dostávajú aj zaujímavé rozhovory s osobnosťami našej univerzity. Tradičnou súčasťou časopisu je aj pôvodná literárna či fotografická tvorba študentov.