Univerzitný vedecký a kreatívny park UCM - prírastky v roku 2020

Anatomage pitevný stôl

Anatomage pitevný stôl je výkonný a efektívny vzdelávací nástroj. Je technologicky najvyspelejší systém 3D vizualizácie anatómie a virtuálneho systému pre výučbu anatómie a fyziológie. Pitevný stôl je jediný plne segmentovaný skutočný systém ľudskej 3D anatómie. Používatelia si môžu vizualizovať anatómiu presne tak, ako by to bolo na reálnom tele. Jednotlivé štruktúry sú rekonštruované v presnom 3D, čo vedie k bezprecedentnej úrovni skutočne presnej anatómie.

Real-time PCR

Polymerázová reťazová reakcia (Polymerase chain reaction, PCR) je metóda a technika umožňujúca vytvárať milióny až miliardy kópií špecifickej vzorky DNA (kyseliny deoxyribonukleovej) – nositeľa genetickej informácie.

Prístroj “AriaMx real-time PCR” (fy Agilent) je plne integrovaným systémom qPCR zosilnenia, detekcie a analýzy dát. Modulárna stavba systému kombinuje súdobý teplotný cyklér, pokročilý optický systém a softvér pre analýzu dát. Jeho výhodou je rýchlosť, obratnosť a presnosť.

Záznam z PCR cykléra

Mikroplatničkový čítač

Mikroplatničkový spetrofotometer Multiskan Sky spája výhody štandardných mikroplatničkových čítačov, kyvetových spektrofotometrov a fotometrov určenými na fotometrickú analýzu DNA, RNA a proteínov v mikroobjemoch. Analýzy je možné realizovať vo viditeľnej oblasti žiarenia predovšetkým pre účely stanovenia farebných zložiek rôznorodých roztokov, ale aj enzýmových aktivít a vybraných chemických látok pomocou chromogénnych reakcií. Okrem toho je v prípade použitia špeciálnych mikrotitračných platničiek použiť toto zariadenie aj pre stanovenie špecifických zložiek v UV oblasti.

 

Prístroj sa využije na hodnotenie aktivít enzýmov patriacich do tried oxidáz (laktáza, peroxidáza, glukózaoxidáza) a hydroláz (amyláza, proteáza, celuláza, sacharáza, lipáza, neuraminidáza), ale aj na stanovenie koncentrácie sacharidov, aminokyselín, proteínov, polyfenolov a antioxidačne účinných látok prítomných v rastlinných extraktoch.

Spektrometer jadrovej magnetickej rezonancie (NMR)

Stolový NMR prístroj Pulsar (Oxford Instruments) je nová kategória pre vysokorozlišovaciu metódu identifikácie organických zlúčenín, bioorganických derivátov, liečiv, stavebných zložiek nukleových kyselín, bielkovín a enzýmov. Na Slovensku je prvým tohto typu zakúpeným a inštalovaným pre potreby výuky.

Výhodou stolového NMR prístroja je najmä jeho cenová dostupnosť oproti sálovým zariadeniam operujúcim pri vyšších frekvenciách budiaceho žiarenia a vyšších magnetických poliach. Prevádzka si nevyžaduje špecializovaný kolektív pracovníkov a jeho obsluha je nenáročná. Táto v praxi často nevyhnutná identifikačná technika je teraz prístupná aj pre študentov, ktorí si produkty z laboratórnych cvičení alebo záverečných prác sú schopní podrobiť tomuto typu analýzy prakticky okamžite.

NMR spektrum organickej látky

Spektrometer elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR)

EPR (Electron Paramagnetic Resonance) je spektroskopická metóda a technika, ktorá deteguje voľné (nespárené) elektróny nachádzajúce sa v organických radikáloch a komplexoch prechodný kovov resp. lantanoidov. Deteguje tiež defekty v materiáloch.

Bench-top ESR5000 EPR spektrometer (fy Bruker) je výkonný aparát s vysokou citlivosťou a vierohodnosťou. Využije sa na detekciu elektrónových hladín v paramagnetických komplexných zlúčeninách.

EPR spektrum NO-hemoglobínu