Uskutočnené konferencie

2019

Konferencia Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2019 (10. - 11. 10. 2019, IFBLR)

Megatrendy a médiá, 16. - 17. 4. 2019 (FMK)

Konferencia Autizmus - samota, ktorá nebolí, 29. 4. 2019 (UCM, TTSK, OZ Spoločnosť pre zmysluplný život v Trnave a OZ Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom v Trnave)

2018

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni
Termín: 11. - 12.10.2018
Miesto: Kongresové centrum, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Kúpeľný ostrov
Organizátor: IFBLR UCM
Záštitu prevzal rektor UCM v Trnave Roman Boča, ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská

Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe VII, 14. - 15. 6. 2018 (FSV)

Vymedzenie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre, 10.-11. 5. 2018 (FF)

Migration: The Challenge of European States, 26. - 27. 4. 2018 ( FSV)

Megatrendy a médiá, 24. - 25. 4. 2018 (FMK)

Quo Vadis , 19.4.2018 (FMK)

2017

EDUCOM 2017, 7. 12. 2017 (FF)

Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - Voľby 2017, 10. 11. 2017 (FSV)

Marketing Identity 2017, 7. - 8. 11. 2017 (FMK)

Uninfos 2017, 25. - 27. 10. 2017 (rektorát)

Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni 2017, 12. - 13. 10. 2017 (IFBLR)

Aplikované prírodné vedy 2017, 27. - 29. 9. 2017 (FPV)

Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore, 26. - 27. 4 .2017 (FSV)