Úspešnosť absolventov

Úspešnosť absolventov

Univerzita a jej fakulty monitorujú uplatnenie absolventov v praxi. Informácie z realizovaných výskumov zverejňuj fakulty na svojich fakultných webových stránkach 

Fakulta masmediálnej komunikácie: http://fmk.ucm.sk/absolventi/

Filozofická fakulta: http://ff.ucm.sk/sk/uspesni-absolventi/

Fakulta prírodných vied: http://fpv.ucm.sk/sk/prestudujsinas.html#p51 http://fpv.ucm.sk/sk/o-nas/system-kvality-fakulty.html

Fakulta sociálnych vied:

Fakulty zdravotníckych vied: http://fzv.ucm.sk/sk/uspechy-studentov-ifblr/