Úspešnosť absolventov

Úspešnosť absolventov

Univerzita a jej fakulty monitorujú uplatnenie absolventov v praxi. Informácie z realizovaných výskumov zverejňuj fakulty na svojich fakultných webových stránkach 

Fakulta masmediálnej komunikácie
 
Filozofická fakulta
 
Fakulta prírodných vied
 
Fakulta sociálnych vied
 
Fakulty zdravotníckych vied