Vedec roka

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky sa udeľuje každoročne v piatich kategóriách. V súlade so Štatútom súťaže ju vyhlasujú spoločne Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Vedec roka SR 2011  -  prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Katedra chémie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Na snímke zľava: vedec roka Slovenskej republiky 2011 profesor Roman Boča, technológ roka SR 2011 Martin Sabo, mladý výskumník roka SR 2011 Jaromír Mikeš, nositeľ uznania za celoživotné dielo v SR 2011 Karol Pieta a ocenený za výsledky v programoch EÚ 2011 Karol Mikula.
Foto: TASR/Michal Svítok