Vedec roka

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky sa udeľuje každoročne v piatich kategóriách. V súlade so Štatútom súťaže ju vyhlasujú spoločne Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Viac informácií

Vedec roka 2019 - RNDr. Cyril RAJNÁK, PhD., PhD.,
Katedra chémie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Dňa 16. júna 2020 boli vyhlásené výsledky 23. ročníka oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky - Vedec roka 2019.
V kategórii Mladý vedec roka Slovenskej republiky bol ocenený RNDr. Cyril RAJNÁK, PhD., PhD., z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Dr. Rajnák získal svoje Bc., Mgr. a PhD tituly na UCM v Trnave a ďalší titul PhD. na Univerzite Strassbourg, Francúzsko. Vedecky pracuje v oblasti anorganickej/analytickej chémie v špičkovom tíme, ktorý tvoria prof. Ing. Roman Boča, DrSc., doc. Ing. Dušan Valigura, PhD. a doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. Objavné práce sa týkajú oblasti jednomolekulových, jednoretiazkových a jednoiónových magnetov na báze koordinačných zlúčenín. Tieto funkčné materiály majú aplikačný potenciál v záznamovej technike gigantickej kapacity – zetabitov.
 

Zľava: RNDr. Peter Skyba, DrSc, prof. Ing. Peter Spišák, CSc., prof. ing. Dušan Galusek, PhD., prof. Ing. Ján Híveš, PhD, RNDr. Cyril Rajnák, PhD.

Vedec roka SR 2011  -  prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Katedra chémie Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Na snímke zľava: vedec roka Slovenskej republiky 2011 profesor Roman Boča, technológ roka SR 2011 Martin Sabo, mladý výskumník roka SR 2011 Jaromír Mikeš, nositeľ uznania za celoživotné dielo v SR 2011 Karol Pieta a ocenený za výsledky v programoch EÚ 2011 Karol Mikula.
Foto: TASR/Michal Svítok