Vedecké časopisy vydávané na UCM

Vydávanie periodických vedeckých časopisov na UCM

Šírenie vedeckých poznatkov vo forme pôvodných vedeckých prác sa realizuje prostredníctvom zahraničných, domácich a univerzitných vedeckých časopisov. UCM vydáva rad vedeckých časopisov, z ktorých niektoré sú registrované vo svetových databázach:

 • Nova Biotechnologica et Chimica, evidovaný v SCOPUS, 17. ročník
 • Journal of Applied Informatics and Mathematics, 14. ročník
 • Applied Natural Sciences – A Young Scientists Journal, od r. 2018
 • Journal of Information Technologies
 • Communication Today, 9. ročník, evidovaný v WoS a SCOPUS
 • Lege Artis – v databáze WOS
 • European Journal of Media, Art & Photography, 6. ročník, evidovaný vo WoS
 • Acta Ludologica
 • Media Literacy and Academic Research
 • Ethnological Actualis, 18. ročník
 • Lege Artis
 • Tohuwabohu Aktuell
 • Slovak Journal of Political Sciences - ISSN 1335-9096, indexovaný v Scopus
 • Slovak Journal of Public Policy and Public Administration - ISSN 1339-7826
 • European Journal of Transformation Studies - ISSN 2298-0997 – spoluvydavateľ, indexovaný v WoS