Vedecké konferencie organizované UCM

Organizovanie vedeckých konferencií

Šírenie vlastných vedeckých poznatkov sa realizuje aj prostredníctvom medzinárodných, zahraničných, domácich a univerzitou organizovaných vedeckých konferencií. UCM pravidelne organizuje rad vedeckých konferencií, menovite:

 • Piešťanské fyzioterapeutické dni
 • Applied Natural Sciences
 • European Symposium on Religious Art Restoration and Conservation
 • Marketing Identity
 • Megatrends and Media
 • Quo Vadis media, Qou Vadis marketing
 • Sakrálne pamiatky vo svetle cestovného ruchu
  Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe
 • Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku - Voľby 2017
 • EDUCOM (Education - Community)
 • Kondášové dni
 • Migration: the Challenge of the EU member states (Jean Monnet Chair)
 • Autizmus – samota, ktorá nebolí - konferencia
 • PUBLICY 2019 – medzinárodná vedecká konferencia
 • Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov
 • Dynamika regionálnej samosprávy na Slovensku
 • Súčasné trendy verejnej správy v európskom priestore