Vernisáže a výstavy. Výstavy ateliéru komunikácie v médiu fotografie a Ateliéru experimentálnej fotografie

Na pôde univerzity aktuálne pôsobia tri fotoateliéry, pričom každý z nich sa zaoberá iným prístupom k fotografii a jej cieľu. Každý je zároveň vyučovaný inými pedagógmi, ktorí poskytujú študentom rôzne spôsoby nazerania na fotografiu.

Všetky tri fotografické ateliéry a tiež pedagógovia, ktorí v rámci svojho pôsobenia vyučujú praktické predmety, participujú na výstavách študentov. Pravidelne sa uskutočňujú výstavy Ateliéru komunikácie v médiu fotografie (AKMF) a poslucháčov predmetov Žurnalistická fotografia a Reklamná fotografia v Galérii Ľudovíta Hlaváča, ktorá sa nachádza v budove na Skladovej ulici, ale aj v Divadle Jána Palárika v Trnave. Kreatívno-experimentálny fotografický ateliér (KEFA) uskutočňuje raz ročne Klauzúrnu výstavu študentov, ktorá sa koná každý rok na inom mieste a v inej forme, pričom ponúka vždy jedinečný a odlišný zážitok. Okrem toho sa ateliéry podieľajú aj na špecializovaných výstavách, ako napr. Výstava k 30 rokom slobody, výstavy zo špecializovaných workshopov a pod.