VIRTUÁLNA ŠTUDOVŇA

Virtuálna študovňa je výsledkom spolupráce medzi CVTI SR v Bratislave a UCM v Trnave. V študovni je online prístup k elektronickým verziám dokumentov z knižničného fondu UCM v Trnave.

Digitalizované publikácie sú prístupné v počítačovej sieti UCM v Trnave a cez vzdialený prístup. Texty nie je možné ukladať, kopírovať ani tlačiť. Kontrolovaný prístup umožňuje prostredie MediaINFO.

Pozor!
Pre návrat do Virtuálnej študovne UCM treba použiť ponuku „Virtuálne študovne“ na hornej lište.