Výberové konania

Výberové konania rektorátu UCM

V tomto roku zatiaľ nebolo vyhlásené žiadne výberové konanie.

Výberové konania Fakulty masmediálnej komunikácie UCM

V tomto roku zatiaľ nebolo vyhlásené žiadne výberové konanie.

Výberové konania Fakulty prírodných vied UCM

V tomto roku zatiaľ nebolo vyhlásené žiadne výberové konanie.

Výberové konania Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM

Výberové konanie Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM, zverejnené 25. 01. 2019

Archívy výberových konaní