Vydavateľstva DeGruyter

Skúšobný prístup do databázy vydavateľstva DeGruyter Complete Journal Package do 15.12.2018

Vydavateľstvo DeGruyte ponúka voľný prístup do multiodborovej databázy DeGruyter Complete Journal Package, ktorá obsahuje viac ako 350 titulov s portfóliom vplyvných časopisov pre každého výskumníka. Časopisy sú recenzované medzinárodnou skupinou expertov, čím je zabezpečená vysoká odborná kvalita každého článku. De Gruyter tiež podporuje rad časopisov s otvoreným prístupom (OA), ktoré sú ideálne pre knižnice, ktoré hľadajú špičkové výskumné zdroje s prísnym rozpočtom.

Databáza zahŕňa časopisy z oblasti fyziky, matematiky a štatistiky, geografie, geológie, biológie, medicíny, chémie, filozofie a etiky, historických vied, knihovníctva a informačných štúdií, judaistiky, politológie, architektúry a dizajnu, umenia, hudby, medzinárodných vzťahov, obchodu a ekonómie, práva, religionistiky, teológie, sociológie, demografie, klasických jazykov a literatúry, lingvistiky, techniky, inžinierstva a počítačových vied.

Kompletný zoznam titulov nájdete TU.

Prístup pre UCM:
Complete journal package: https://www.degruyter.com/dg/page/1757
STEM Journal Package: https://www.degruyter.com/dg/page/1758
HSS Journal Package: https://www.degruyter.com/dg/page/1759