Výročné správy o hospodárení UCM

Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2018. Stiahni (PDF)
Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2017. Stiahni (PDF)
Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2016. Stiahni (PDF)
Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2015. Stiahni (PDF)
Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2014. Stiahni (PDF)
Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2013. Stiahni (PDF)
Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2012. Stiahni (PDF)
Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2011. Stiahni (PDF)
Výročná správa o hospodárení UCM za rok 2010. Stiahni (PDF)