Významné medzinárodné časopisy

Pedagogica Actualis (zborník)
Ethnologia Actualis – časopis pre národopis strednej Európy
Slowakische Zeitschrift für Germanistik