Významné ocenenia projektov

Projekt APVV 0379-12
Analýza filozoficko-etických dimenzií NBIC-technológií vo vzťahu k vylepšovaniu človeka, kde zodpovedným riešiteľom bol prof. RNDr. P. Sýkora, PhD. Bol vyhodnotený ako excelentný projekt.