Významné ocenenia projektov

Na konferencii  k celosvetovému projektu Alica  vo  svete  krajín  zázrakov v dňoch 7. a 8. októbra 2015 v New Yorku (USA) získalo Slovensko v zastúpení pedagóga FMK UCM v Trnave, Dr. h. c. prof. PhDr. Juraja Vojteka, CSc., hlavnú cenu (Grand Prize). Konferencia, ktorú organizovala  americká  Lewis Carroll Society of North America, bola usporiadaná na počesť stopäťdesiateho výročia vydania dvoch zväzkov Louisa Carrolla Alicine dobrodružstvá v krajine zázrakov a Za zrkadlom a s čím sa tam Alica stretla.