Významné publikácie

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Antropologicko-sociální studie problematiky bezdomovců a žebráků v České republice / Jaroslava Pavelková ; recenzenti: Peter Ondrejkovič, Eva Šotolová. - 1. vyd. - Brno : ECON publishing, s.r.o., 2010. - 259 s. - ISBN 978-80-86433-50-9. [Pavelková Jaroslava (100%)]

Abuse of dominant position in EU and U.S. Law / Rastislav Funta. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2010. - 217 s. - ISBN 978-80-7399-918-6. [Funta Rastislav (100%)]

Abuse of dominant position in EU and U.S. Law / Rastislav Funta. - 2. rozšírené a doplnené vydanie. - Brno : Tribun EU, 2011. - 242 s. - ISBN 978-80-263-0042-7. [Funta Rastislav (100%)]

Abuse od dominant position in EU and U.S. law / Rastislav Funta ; Reviewers: John. E. Lopatka, Štefan Nebeský. - 3. špec. vydanie. - Brno : Tribun EU, 2011. - 216 s. - ISBN 978-80-263-0042-7.[Funta Rastislav]

Freedom of Establishment of Companies in the EU = La Libertà di Stabilimento delle Società dell´UE / Rastislav Funta, Vito Bovoli. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2011. - 102 s. - ISBN 978-80-7399-298-9. Funta Rastislav (80%) - Bovoli Vito (20%)]

Volilna kampanja za predčasne volitve v Sloveniji leta 2011 in nje vpliv na volilni rezultat / Uroš Pinterič, Lea Prijon ; Recenzenta: Viera Žúborová, Mateja Rek. - 1. vyd. - Brje : CK-ZKS center za raziskave, 2012. - 155 s. - ISBN 978-96192898-3-9. [Pinterič Uroš (50%) - Prijon Lea (50%)]

Ošetřovatelský proces a potřeby pacienů/klientů / Mária Kopáčiková, Lada Cetlová, Jaroslav Stančiak ; Recenzenti: Eva Zacharová, Jozef Novotný. - 1. vyd. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. - ISBN 978-80-87035-51-1. [Kopáčiková Mária - Cetlová Lada - Stančiak Jaroslav]

The Northern Spaces : Contemporary Issues / Ryszard M. Czarny ... [et al.] ; recenzenti: Michał Chorośnicki, Peter Horváth. - Warszawa-Kielce : Scandinavium, 2012. - 234 s. - ISBN 978-83-63016-08-1. [Czarny Ryszard M. (30%) - Saletra Wojciech (5%) - Soroka Paweł (5%) - Gruszczak Artur (5%) - Czajkowski Marek (5%) - Grzela Joanna (5%) - Kubicki Radosław (5%) - Łuszczuk Michał (5%) - Tomala Magdalena (5%) - Wrońska Iwona (5%) - Czarny Roman S. (5%) - Głuchowska-Wójcicka Maja (5%) - Janowska Agnieszka (5%) - Pawłuszko Tomasz (5%) - Wszołek Anna (5%)]

Komparatívna analýza organizačno-právnych foriem malého a stredného podnikania / Anna Klimentová, Ladislav Mura ; recenzenti: Tomáš Dudáš, Peter Hoffman. - 1 vyd. - Brno : Tribun EU, 2013. - 91 s. - ISBN 978-80-263-0522-4. [Klimentová Anna (50%) - Mura Ladislav (50%)]

Konštantín a Metod v politických vzťahoch Veľkej Moravy = Constantin and Methodius in Political Relations of Great Moravia / Milan Čáky ; vedecké recenzie: Jaroslav Straka, Wojciech Saletra. - 1. vyd. - Brje : Conscientia, 2013. - 239 s. - ISBN 978-961-92898-4-6. [Čáky Milan (100%)]

Dve školy demokracie : Občianske vzdelávanie a školská samospráva / Ladislav Macháček, Stanislav Krošlák ; vedeckí oponenti: Pavel Šaradín, Radoslav Štefančík. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. - 83 s. - ISBN 978-80-244-3429-2. [Macháček Ladislav (50%) - Krošlák Stanislav (50%)]

Youth and Policy / Ladislav Macháček. - 1. vyd. - Vilnjus, Litva : Versus Aureus Publishers, 2014. - 229 s. - ISBN 978-9955-34-458-2. [Macháček Ladislav (100%)]

Fiscal Effectiveness of Investment Incentives and Competition / Václav Vybíhal, Miroslava Cedidlová ; recenzenti: Květa Kubátová, Magdaléna Přívarová. - 1. vyd. - Vilnjus Litva : Versus Aureus Publishers, 2014. - 162 s. - ISBN 978-9955-34-498-8. [Vybíhal Václav (60%) - Cedidlová Miroslava (40%)]

Featuring Norden in Ten Episodes / Ryszard M. Czarny ; reviewers: Michał Chorośnicki, Krzysztof Kubiak. - 1. vyd. - Novo mesto : Faculty of Organization Studies in Novo mesto, 2014. - 288 s. - ISBN 978-961-93688-4-8. [Czarny Ryszard M. (100%)]

Pasti razumevanja politične realnosti : Pregled konceptov sodobnega političnega sistema / Uroš Pinterič ; Recenzenti: Daniel Klimovský, Lea Prijon. - 1. vyd. - Novo Mesto : Fakulteta za organizacijske študije, 2014. - 260 s. - ISBN 978-961-92652-8-4. [Pinterič Uroš (100%)]

Europeanization in the Processes of Transformation of the Political System in Slovakia / Dušan Leška ; Opponents: Arkadiusz Modrzejewski, Valeriu Mosneaga. - 1. vyd. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - 200 s. - ISBN 978-83-7744-054-4. [Leška Dušan (100%)]

Inovačné podnikanie a hodnotenie inovačného potenciálu podnikateľských sietí / Renáta Machová a kol. ; recenzenti: Dušan Šimo, Iveta Ubrežiová, Milota Vetráková. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2015. - 219 s. - ISBN 978-80-263-0598-9. [Machová Renáta (13%) - Mura Ladislav (16%) - Korcsmáros Enikő (28%) - Seres Huszárik Erika (12%) - Buleca Ján (13%) - Havierniková Katarína (18%)]

Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie vo voľbách do Európskeho parlamentu / Mária Mešťánková, Jozef Matúš ; recenzenti: Samuel Brečka, Anna Zaušková, Rudof Rybanský. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Unikat2, 2015. - 150 s. [6,9 AH]. - ISBN 978-83-62314-92-8. [Mešťánková Mária (50%) - Matúš Jozef (50%)]

Political Legacy and Youth Civic Engagement in Slovakia / Jaroslav Mihálik ; Reviewers: Blanka Říchová, Uroš Pinterič. - 1. vyd. - Novo Mesto : Faculty of Organization Studies, 2015. - 160 s. - ISBN 978-961-93688-8-6. [Mihálik Jaroslav (100%)]

Sociológia mládeže / Ladislav Macháček ; reviewers: Peter Ondrejkovič, Danka Moravčíková, Peter Horváth. - 1. vyd. - Novo mesto : Faculty of Organization Studies in Novo mesto, 2015. - 295 s. - ISBN 978-961-93688-5-5. [Macháček Ladislav (100%)]

The High North : Between Geography and Politics / Ryszard Czarny. - 1. vyd. - Cham : Springer, 2015. - 244 s. - ISBN 978-3-319-21661-4. [Czarny Ryszard M. (100%)]

The social status of seniors in the V4 countries / Oľga Bočáková ; Reviewers: Dušan Polonský, Mária Kovářová, Anna Bérešová. - 1. vyd. - Vilnius : Versus Aureus, 2015. - 130 s. - ISBN 978-9955-34-582-4. [Bočáková Oľga (100%)]

Diplomatija: politologičeskie, istoričeskie i pravovye aspekty : Konsuľskaja tema: politologičeskie i istoričeskie aspekty / Peter Juza ; recenzenti: M. A. Rachimova, O. V. Gurmenčuk. - 1. vyd. - Astana : PeIn Malacki / Astana, 2015. - 102 s. - ISBN 967-22-077-5. [Juza Peter (100%)]

Politický a štátotvorný význam veľkomoravskej a cyrilo-metodskej tradície / Milan Čáky ; Vedecké recenzie: Jaroslav Straka, Ryszard Czarny. - 1. vyd. - Brno : Knowler-Evropský institut pro výzkum, inovace a vzdělávání, 2016. - 325 s. - ISBN 9789-80-905988-2-9. [Čáky Milan (100%)]

Transformácia slovenského vidieka na prelome 20. a 21. storočia (na príklade Trenčianskeho kraja) / Beáta Adamkovičová, Kristína Králiková ; Recenzenti: Karel Lacina, Jozef Králik. - 1. vyd. - Hodonín : Ústav práva a soudního inženýrství, 2016. - 145 s. - ISBN 978-80-906144-5-1. [Adamkovičová Beáta (50%) - Králiková Kristína (50%)]

Air Quality Assessment as a Public Policy Tool / Jozef Mačala ; reviewers: Edita Virčíková, Pavol Nejedlík, Pavel Šťastný. - 1. vyd. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016. - 175 s. - ISBN 978-80-248-3932-5. [Mačala Jozef (100%)]

Social nature and social function of non-governmental sector in the dimensions of volunteering, charity / Darina Kubíčková ; Reviewers: Mária Kovářová, Anna Bérešová, Oľga Bočáková. - 1. vyd. - Gdańsk : Research Institute for European Policy, 2016. - 170 s. - ISBN 978-83-944614-2-3. [Kubíčková Darina (100%)]

Dirty, Rotten, Scandalous : U.S. Presidential Elections Throughout History / Aaron T. Walter. - 1. vyd. - Spojené štáty : JoySpring via Lulu Press, 2016. - 90 s. - ISBN 978-1-365-31795-8. [Walter Aaron T. (100%)]

Reach Beyond Borders : Europeanization Towards Global Regulation / Ondřej Filipec. - 1. vyd. - Cham : Springer, 2017. - 137 s. - ISBN 978-3-319-54153-2. [Filipec Ondřej (100%)]

Global Jihad: Case Studies in Terrorist Organizations / Ingrid Borárosová, Aaron T. Walter and Ondřej Filipec ; Reviewed by: Jozef Klavec, Jan Charvát. - 1. vyd. - Gdańsk : Research Institute for European Policy, 2017. - 229 s. - ISBN 978-83-944614-3-0. [Borárosová Ingrid (33%) - Walter Aaron T. (33%) - Filipec Ondřej (34%)]

Migraţie şi dezvoltare: Aspecte politico - juridice : Manual / Valeriu Mosneaga. - 1. vyd. - Chişinãu : Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), 2017. - 118 s. - ISBN 978-9975-89-075-5. [Mosneaga Valeriu (100%)]