Významné publikácie

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016 v kategórii slovníkovej a encyklopedickej literatúry

Dictionary of Rheumatology. Rovenský J., Payer J. (eds.). Wien : Springer, 2016. - 357 s. - ISBN 978-3-319-213347.


Ocenenie publikácie Chlumslého cena Českej spoločnosti ortopédie a traumatológie za najlepšiu publikáciu roku 2015

Traumatologie. Wendsche P., Veselý R. a spol. Praha : Galén 2015.