Významné publikácie

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

Zástupcovia zamestnancov a ich kompetencie : pracovný čas, dovolenka, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / Andrea Olšovská, Marek Švec ; recenzenti: Miriam Laclavíková, Jana Žuľová, Simona Schuszteková, Martin Bulla. - 1. vyd. - Praha : Leges, 2018. - 168 s. - ISBN 978-80-7502-283-7.

Why should we care about customer value? / Jarmila Šalgovičová, Silvia Klinčeková ; reviewers: Alena Kusá, Pavol Molnár. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2017. - 130 s. - ISBN 978-83-62314-37-9.

Regional marketing from the view of selected factors : scientific monography / Denisa Jánošová ; reviewers: Rudolf Rybanský, Jaroslav Rašner, Aleš Hes. - 1. vyd. - Katowice : Vydawnictwo UNIKAT 2, 2017. - 119 s. - ISBN 978-83-62314-29-4.

The effectiveness of marketing communication in the environment of Slovak production companies / Rudolf Rybanský, Vladimír Ovsenák ; scientific reviewers: Miloš Čambál, Anna Zaušková, Aleš Hes. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2017. - 124 s. - ISBN 978-83-62314-29-4.

Reklub 1927-1949 : kapitoly z dějin československé reklamy / Dušan Pavlů ; recenzovali: Katarína Fichnová, Hana Pravdová, Jaroslav Světlík. - 1. vyd. - [Brno] : Professional Publishing, 2017. - 282 s. - ISBN 978-80-88260-00-4.

Ambient marketing : + case studies in V4 / Łukasz P. Wojciechowski ; reviewers: Agnieszka Ogonowska, Katarína Fichnová, Jaroslav Světlík. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016. - 149 s. - ISBN 978-83-7490-953-2.

Marketing communication in the eco-innovation process : communication in the process of designing and implementing of eco-innovations in Slovak business environment / Zuzana Bezáková, Anna Zaušková ; reviewers: Jana Štofková, Jarmila Šalgovičová, Andrej Miklošík. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Unikat 2, 2016. - 139 s. - ISBN 978-83-62314-25-6.

Guerilla marketing - ambient marketing : a kreatívne príklady krajín V4 / Łukasz P. Wojciechowski ; recenzenti: Dušan Pavlů, Krzysztof Gajdka, Peter Mikuláš. - 1. vyd. - Sosnowiec ; Bratislava : Secunda Faciem Scientiarum, Európska Akadémia Manažmentu, Marketingu a Médií, 2016. - 141 s. - ISBN 978-83-944718-1-1.

Transfer univerzitných poznatkov do malých a stredných podnikov / Andrea Vadkertiová, Renata Nováková, Vladimír Ovsenák ; recenzenti/reviewers: Jana Šujanová, Denis Jelačič. - 1. vyd. - London : Sciemcee Publishing, 2015. - 118 s. - ISBN 978-0-9928772-4-8.

Využívanie nástrojov marketingovej komunikácie vo voľbách do Európskeho parlamentu / Mária Mešťánková, Jozef Matúš ; recenzenti: Samuel Brečka, Anna Zaušková, Rudof Rybanský. - 1. vyd. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Unikat2, 2015. - 150 s. [6,9 AH]. - ISBN 978-83-62314-92-8.

Selected chapters of integrated marketing communication in the era of information society / Jarmila Šalgovičová, Silvia Klinčeková ; reviewers: Anna Šatanová, Rudolf Rybanský, Jozef Mihok. - 1. vyd. - Łódź : Księžy Młyn Dom Wydawniczy Michal Koliński, 2014. - 157 s. - ISBN 978-83-7729-242-6.

Hodnota tvorcu : portrét spisovateľa Milana Ferka / Zora Hudíková ; recenzenti Jozef Leikert ... [et al.]. - [1. vyd.]. - Nový Sad : Hlas ľudu, 2014. - 167 s. [8,35 AH]. - (Okamihy osudov). - ISBN 9788682513308.

Communication for open innovation : towards technology transfer and knowledge diffusion / Anna Zaušková, Adam Madleňák ; reviewers: Zbyněk Pitra, Jana Štofková, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2014. - 118 s. - ISBN 978-83-7729-248-8.

Pragmatika jazykových javov v masmediálnej komunikácii : (kontrastívna štúdia na materiáli v slovenčine a v nemčine) / Dominika Rašová ; recenzenti: Kazimierz Michalewski, Juraj Rusnák. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - 169 s. - ISBN 978-83-7490-721-7.

Rozvoj online marketingu v oblasti hotelierstva [elektronický zdroj] / Ján Svoboda, Jarmila Šalgovičová ; recenzenti: Andrea Chlpeková, Rudolf Rybanský, Milan Máčal. - 1. vyd. - Ostrava : ÁMOS - Vzdělávací centrum a vydavatelství, 2013. - 1 CD-ROM (152 s.). - Elektronická monografia. - ISBN 978-80-87691-05-2.

Introduction to the Slovak Constitutional System / Daniel Krošlák ; review: Lucia Berdisová, Tomáš Gábriš, Marek Káčer. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - 247 s. - ISBN 978-83-7729-221-1.

Personálny manažment v kontexte trvalo udržateľného rozvoja / Jaroslav Bednárik, Ivana Gubrická ; recenzenti: Jaroslav Rašner, Rudolf Rybanský. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013. - 192 s. - ISBN 978-83-7729-078-1.

Aplikácia dolovania dát do metodológie SIX SIGMA : (s využitím SPSS) / Andrej Trnka ; recenzenti: Pavol Važan, Pavol Tanuška, Anna Zaušková. - 1. vyd. - [S.l.] : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 117 s. [3,6 AH]. - ISBN 978-83-7729-175-7.

Marketing a marketingová komunikácia v médiách / Ľudmila Čábyová ; recenzenti: [D]ariusz Rott, Ivana Šindleryová. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 211 s. [7,51 AH]. - ISBN 978-83-7729-181-8.

Otvorené inovácie : teória a prax : vedecká monografia / Anna Zaušková, Adam Madleňák ; recenzenti: Jana Štofková, Alena Kusá. - 1. vyd. - Łódź : Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2012. - 143 s. - ISBN 978-83-7729-188-7.

Marketing processes / Jarmila Šalgovičová, Anna Štefančiková. - Łódź : KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2011. - 194 s. - ISBN 978-83-7729-119-1.

Narodnaja medicina i udiviteľnyj mir rastenij glazami filologa, ili dissertacija na temu ... / Natalja Panasenko ; recenzent E.A. Selivanova. - 1. vyd. - Kiev : Geneza, 2005. - 232 s. - ISBN 966-504-442-7.