Webinare Clarivate Analytics 2018

Vážení užívatelia Web of Sciencie.
Pozývame Vás na októbrové otvorené webináre k produktom spoločnosti Clarivate Analytics pre Českú a Slovenskú republiku.
Plánované webináre vám predstavia, ako najefektívnejšie využiť naše produkty.
Webináre budú vedené v programe WebEx.
Dĺžka webinára je 45 - 60 minút a bude prebiehať v českom a slovenskom jazyku.
Školitelia: Eniko Toth Szasz- Clarivate Analytics, Josef Jílek - Clarivate Analytics