Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektora UCM

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektorky UCM v Trnave v akademickom roku 2023/2024

21. novembra 2023
25. októbra 2023

26. septembra 2023

4.- 5. septembra 2023
 

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektorky UCM v Trnave v akademickom roku 2022/2023

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektorky UCM v Trnave v akademickom roku 2021/2022

14. júna 2022

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektora UCM v Trnave v akademickom roku 2021/2022 - do 21. 5. 2022

10. mája 2022
12. apríla 2022

15. marca 2022

16. februára 2022

18. januára 2022

14. decembra 2021

16. novembra 2021
12. októbra 2021
14. septembra 2021