Zloženie Akademického senátu UCM

Predseda AS UCM:  doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.,

FMK UCM:
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
Bc. Andrea Pavčová
Bc. Marek Galierik

Prvý podpredseda AS UCM:  doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., un. prof.

FSV UCM:
PhDr. Richard Brix, PhD.
doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.
Mgr. Stela Olejárová
PhDr. Kristína Hlinková

Podpredseda AS UCM :  PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Podpredseda AS UCM za študentskú časť: Bc. Marek Galierik

FF UCM:
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Mgr. et. Bc. Zuzana Rojková, PhD.
Bc. Henrieta Kolníková
Peter Vojtík

Podpredseda AS UCM: Ing. Eva Ürgeová, PhD.

FPV UCM:
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Bc. Dominik Hrinkino
Pablo Díaz

FZV UCM:
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.M
PhDr. Andrej Matonok
PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
Lenka Buchová

IM UCM:
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
Ing. Eva Čapošová, PhD.
Michal Zámečník, Dis
Roland Herák

Rektorát:
Ing. Roman Mareš


KOMISIE

Volebná a mandátová komisia AS UCM
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UCM: 
Členovia:  doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD., Bc. Henrieta Kolníková, Mgr. Kristína Hlinková, Bc. Andrea Pavčová, Bc. Veronika Mašlonková,

Finančná komisia AS UCM
Predseda Finančnej komisie AS UCM: Ing. Eva Ürgeová, PhD.,
Členovia: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.,  PhDr. Richard Brix, PhD.,  prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

Legislatívna komisia AS UCM
Predseda Legislatívnej komisie AS UCM: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD., doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD., Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.