Zloženie Akademického senátu UCM

Predseda AS UCM:  doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. 

FMK UCM:
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
Andrea Pavčová
Daniel Szmolniczký

Prvý podpredseda AS UCM:  doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

FSV UCM:
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Mgr. Erik Urc
Mgr. Kristína Dzureková

Podpredseda AS UCM :  PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Podpredseda AS UCM za študentskú časť:  Mgr. Lucia Gažovičová

FF UCM:
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.
Mgr. Dominika Kochanová

Podpredseda AS UCM: Ing. Eva Ürgeová, PhD.

FPV UCM:
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD.
Nicolas Búčik
Dominik Hrinkino

Podpredseda AS UCM: PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

FZV UCM:
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
Lenka Buchová
Veronika Mašlonková

Podpredseda AS UCM:  doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.

IM UCM:
doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
Kristína Mlynárová
Karol Očenášek

Rektorát:  Ing. Gabriel Kubál, tajomník AS UCM


KOMISIE:

Volebná a mandátová komisia AS UCM
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UCM: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.,
Členovia:  doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD., Mgr. Dominika Kochanová, Mgr. Erik Urc, Andrea Pavčová, Veronika Mašlonková.

Finančná komisia AS UCM
Predseda Finančnej komisie AS UCM: Ing. Eva Ürgeová, PhD.,
Členovia: Mgr. Lukáš Kurajda, PhD.,  doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., PhDr. Eva Vaská, PhD. MPH, doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

Legislatívna komisia AS UCM
Predseda Legislatívnej komisie AS UCM: doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.,
Členovia:  PhDr. Jozef Lenč, PhD., RNDr. Daniela Ondrejovič Chmelová, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD., doc. PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD.