Zloženie Akademického senátu UCM

Predseda AS UCM:  doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. 

FMK UCM:
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
Andrea Pavčová
Bc. Daniel Szmolniczký

Prvý podpredseda AS UCM:  doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

FSV UCM:
doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.
PhDr. Martin Švikruha, PhD.
PhDr. Erik Urc
PhDr. Kristína Dzureková

Podpredseda AS UCM :  PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Podpredseda AS UCM za študentskú časť:  Mgr. Lucia Gažovičová

FF UCM:
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Mgr. et. Bc. Zuzana Rojková, PhD.
Mgr. Dominika Kochanová

Podpredseda AS UCM: Ing. Eva Ürgeová, PhD.

FPV UCM:
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Nicolas Búčik
Dominik Hrinkino

Podpredseda AS UCM: PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

FZV UCM:
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
Lenka Buchová
Bc. Veronika Mašlonková

Podpredseda AS UCM:  doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.

IM UCM:
doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
Kristína Dančová
Barbora Gulisová

Rektorát:  Ing. Gabriel Kubál, tajomník AS UCM


KOMISIE:

Volebná a mandátová komisia AS UCM
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UCM: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.,
Členovia:  doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD., Mgr. Dominika Kochanová, Mgr. Kristína Dzureková, Andrea Pavčová, Bc. Veronika Mašlonková.

Finančná komisia AS UCM
Predseda Finančnej komisie AS UCM: Ing. Eva Ürgeová, PhD.,
Členovia: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.,  doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.,  prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., PhDr. Eva Vaská, PhD. MPH, doc. Ing. Katarína Stachová, PhD., mim. prof.

Legislatívna komisia AS UCM
Predseda Legislatívnej komisie AS UCM: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Členovia:  PhDr. Jozef Lenč, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD., doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.