Zloženie Akademického senátu UCM

Predseda AS UCM:  doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., mim. prof. 

FMK UCM:
prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD.
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
Andrea Pavčová
Bc. Marek Galierik

Prvý podpredseda AS UCM:  doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof.

FSV UCM:
PhDr. Richard Brix, PhD.
PhDr. Martin Švikruha, PhD.
PhDr. Erik Urc
PhDr. Kristína Dzureková

Podpredseda AS UCM :  PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Podpredseda AS UCM za študentskú časť: Bc. Marek Galierik

FF UCM:
doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
Mgr. et. Bc. Zuzana Rojková, PhD.
Mgr. Dominika Kurajdová
Ing. Lucia Baková, PhD.

Podpredseda AS UCM: Ing. Eva Ürgeová, PhD.

FPV UCM:
doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD.
doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD.
Nicolas Búčik
Dominik Hrinkino

Podpredseda AS UCM: PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

FZV UCM:
PhDr. Monika Labudová, PhD. MPH, MBA
PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD.
Lenka Buchová
Bc. Veronika Mašlonková

Podpredseda AS UCM:  doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.

IM UCM:
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.
Ing. Andrea Vadkertiová, PhD.
Kristína Dančová
Barbora Gulisová

Rektorát:  
Ing. Roman Mareš


KOMISIE

Volebná a mandátová komisia AS UCM
Predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UCM: doc. Ing. Viera Horváthová, PhD.,
Členovia:  doc. RNDr. Ľubica Uváčková, PhD., Mgr. Dominika Kurajdová, Mgr. Kristína Dzureková, Andrea Pavčová, Bc. Veronika Mašlonková

Finančná komisia AS UCM
Predseda Finančnej komisie AS UCM: Ing. Eva Ürgeová, PhD.,
Členovia: doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.,  PhDr. Richard Brix, PhD.,  prof. Ing. Anna Zaušková, PhD., PhDr. Eva Vaská, PhD. MPH, doc. Ing. Katarína Stachová, PhD.

Legislatívna komisia AS UCM
Predseda Legislatívnej komisie AS UCM: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Členovia:  PhDr. Jozef Lenč, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. Ing. Jana Moravčíková, PhD., PhDr. Martin Švikruha, PhD., PhDr. Monika Labudová, PhD., MPH, MBA