Zloženie Akademického senátu UCM

Filozofická fakulta 
zamestnanecká časť
PhDr. Jozef Lenč, PhD., predseda AS UCM
prof. PhDr. Ján Danek, CSc.
doc. PhDr. Slávka Démuthová PhD. 
študentská časť
Mgr. Lukáš Kurajda
Alžbeta Vanková

Fakulta prírodných vied
zamestnanecká časť
doc. Mgr. Juraj Miština, PhD., podpredseda AS UCM
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD. 
Ing. Eva Ürgeová, PhD.
študentská časť
Bc. Terézia Laluhová
Mgr. Darina Peterková, podpredsedníčka AS UCM za študentskú časť

Fakulta masmediálnej komunikácie
zamestnanecká časť
JUDr. Milan Botík, PhD., podpredseda AS UCM
prof. Ing. Anna Zaušková, PhD.
doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
študentská časť
Bc. Jana Paveleková, dipl.s.
Mgr. Lenka Ďurišová

Fakulta sociálnych vied
zamestnanecká časť
doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., prvá podpredsedníčka AS UCM
PhDr. Martin Švikruha, PhD.
doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
študentská časť
PhDr. Martin Halmo
PhDr. Monika Práznovská

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
zamestnanecká časť
Mgr. Jana Koišová, PhD., podpredsedníčka AS UCM
PhDr. Anna Plačková, PhD.
PhDr. Eva Vaská, MPH
študentská časť
Adam Šebeňa
Vilma Plesníková

Rektorátne pracoviská
Ing. Gabriel Kubál, tajomník AS UCM

aktualizácia k 13.12.2018