Zloženie Správnej rady UCM

Predseda Správnej rady UCM v Trnave:

JUDr. Juraj Trokan

Podpredsedkyňa Správnej rady UCM v Trnave:

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
pedagogička – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Členovia Správnej rady UCM v Trnave:

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH
prvá zástupkyňa primátora mesta Trnava

Ing. Beáta Gondárová
zamestnankyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

vedecko-výskumný pracovník Slovenskej akadémie vied

Dr.h.c. prof.  RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

pedagóg – Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Jozef Viskupič

predseda Trnavského samosprávneho kraja

Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.

Ing. Tibor Kosák, PhD.

Miloš Tamajka, M.B.A.

prof. Ing. František Janíček, PhD.

JUDr. Rudolf Trella


Ing. Martin Mäsiar


Mgr. Lukáš Kurajda

študent Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Tajomníčka Správnej rady UCM v Trnave:
PhDr. Tatiana Blahútová, MBA