Zloženie Správnej rady UCM

Členovia Správnej rady UCM v Trnave:

PhDr. Zdenko Čambál, PhD.

prof. Ing. František Janíček, PhD.

Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.

PhDr. Peter Náhlik, PhD.

PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

Doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M

JUDr. Juraj Trokan

Mgr. Jozef Viskupič


Tajomníčka Správnej rady UCM v Trnave:

Mgr. Dominika Vrbovská