Zloženie Správnej rady UCM

Predseda Správnej rady UCM v Trnave:

JUDr. Juraj Trokan

Podpredseda Správnej rady UCM v Trnave:

doc. PhDr. Slávka Démuthová, PhD.
pedagóg – Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Členovia Správnej rady UCM v Trnave:

Ing. Beáta Gondárová
zamestnanec Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

prof. Ing. Albert Breier, DrSc.

vedecko-výskumný pracovník Slovenskej akadémie vied

Dr.h.c. prof.  RNDr. Jozef Čižmárik, PhD.

pedagóg – Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Jozef Viskupič

predseda Trnavského samosprávneho kraja

JUDr. Peter Bročka, LL.M.

primátor mesta Trnava

Dr.h.c. Ing. Tibor Mikuš, PhD.


Ing. Tibor Kosák, PhD.

Miloš Tamajka, M.B.A.

JUDr. Jozef Martišík

JUDr. Rudolf Trella


Ing. Martin Mäsiar


Mgr. Lukáš Kurajda

študent Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Tajomníčka Správnej rady UCM v Trnave:
PhDr. Tatiana Blahútová, MBA