background-pattern-full-black

Zoznam predsedov RK (RVHK), prodekanov fakúlt/inštitútu pre kvalitu (prorektor UCM)

 

Predseda RK/RVHK

 

doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.

 

Prodekan pre kvalitu

 

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., prorektor pre kvalitu