Zvukové štúdio

Na fakulte masmediálnej komunikácie už niekoľko rokov pôsobí rozhlasové laboratórium, ktorého výsledkom je Rádio Aetter 107,2 FM. Fakulta patrí k lídrom v rámci výskumu metód príprav rozhlasových moderátorov a redaktorov. Jednotlivé moderné metódy prípravy rozhlasových moderátorov a redaktorov priamo testuje a aplikuje vo vysielaní Rádia Aetter. K dispozícii sú cvičné nahrávacie štúdiá, s modernou technológiou, ktorú využívajú komerčné rozhlasové stanice ale aj verejnoprávny vysielateľ. Výsledkom práce vo zvukom štúdiu je okrem príprav na vysielanie aj nahrávanie zvukov, podcastov a ich postprodukčná úprava. Všetko sa deje na základe digitálneho a nie analógového spracovania zvuku za dozoru pedagógov fundovaných pracovníkov z praxe.