Ďalšie aktuality

Ranná káva s rektorkou
Máte nápad, problém, otázku? Alebo sa len jednoducho chcete porozprávať s rektorkou UCM prof. Mgr. Katarínou Slobodovou Novákovou, PhD.?
čítať viac
Zasadnutie akademického senátu UCM
Riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa uskutoční v utorok 5. decembra 2023 o 12:00 hod. v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ceste v Trnave.
čítať viac
Pozvánka na prednášku z cyklu Chcem vedieť viac: Pekné obrázky a grafy v tvojich príspevkoch? Žiadny problém
Pozývame Vás na prednášku PhDr. Michala Kubovicsa, PhD., s názvom „Pekné obrázky a grafy v tvojich príspevkoch? Žiadny problém“, ktorá sa uskutoční 1. decembra 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
Oznámenie o konaní habilitačnej prednášky
Predseda Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied UCM oznamuje, že dňa 01. 12. 2023 o 9:30 hod. na Nám. J. Herdu 2, miestnosť Z0.3 (prízemie) sa uskutoční habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce PhDr. Lukáša Cíbika, PhD..
čítať viac
Odovzdanie dekrétov novým docentom
Dňa 23. novembra 2023 rektorka UCM v Trnave, prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., po úspešnom habilitačnom konaní na Fakulte prírodných vied UCM v Trnave, odovzdala dekréty o udelení titulu docent.
čítať viac
Zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave spojené s inauguračnou prednáškou doc. Mgr. Daniela Mihálika, PhD.
Dňa 23. novembra 2023 sa konalo zasadnutie Vedeckej rady UCM v Trnave, na ktorom odznela aj inauguračná prednáška doc. Mgr. Daniela Mihálika, PhD. z Fakulty prírodných vied UCM v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Molekulárna biológia.
čítať viac
Témou konferencie Educom 2023 bude vzdelávanie
Odborníci budú už 7. decembra diskutovať o aktuálnych trendoch psychosociálnej podpory v edukácii a tiež o príprave na aktívne starnutie v procese inkluzívneho vzdelávania.
čítať viac
Zahrajte sa na architektov a vyhrajte 300 € voucher na nábytok do chill-out zóny na UCM
Navrhnite vysnívanú chill-out zónu na UCM a zapojte sa do súťaže pre študentov vysokých škôl. Organizátorom je predajca nábytku Möbelix.
čítať viac