Ďalšie aktuality

Študentka FF UCM získala Študentskú podnikateľskú cenu roka 2022
Dianu Gerbocovú z Katedry psychológie okrem toho ocenili aj špeciálnou cenou TV JOJ.
čítať viac
Dva projekty vedcov UCM zaradili medzi vynikajúce výskumy 2022
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) zverejnila už po šiesty krát na svojej stránke prehľad projektov, ktoré mali vynikajúcu úroveň riešenia.
čítať viac
Oznam o výsledku doplňujúcich volieb do AS UCM za rektorát
Dňa 30. novembra 2022 sa konali doplňujúce voľby do AS UCM za rektorát UCM. Uskutočnili sa v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a ich priebeh nebol ničím narušený.
čítať viac
Pracovné programy programu Horizont Európa na roky 2023-2024
Na webovej stránke Európskej komisie zverejnili pracovné programy v rámci programu Horizont Európa na najbližšie dva roky. Stanovujú možnosti financovania.
čítať viac
Podujatie: Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácii
Národná kancelária Horizontu a Slovenská vesmírna kancelária organizujú dna 8. decembra 2022 v čase 09:00 – 12:30 hod. online podujatie Možnosti financovania vesmírneho výskumu a inovácii v rámci EU.
čítať viac
Zasadnutie správnej rady UCM
Dňa 29. novembra 2022 o 12:30 hod. sa uskutoční zasadnutie Správnej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v Zasadacej miestnosti č. Z02 – Akademický klub.
čítať viac
Doplňujúce voľby do AS UCM za rektorát
Komisia pre doplňujúce voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za rektorát na svojom zasadnutí z otvárania obálok návrhov na kandidátov za člena AS UCM za rektorát dňa 25. novembra 2022 konštatovala, že v termíne na to určenom boli doručené dva návrhy:
čítať viac
Registrácia do programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede je otvorená
Spoločnosť L'Oréal Slovensko, spolu s partnermi Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou komisiou pre UNESCO, spustili prihlasovanie do 7. ročníka programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede.
čítať viac