Ďalšie aktuality

TRNAFČAN reprezentuje slovenskú kultúru v Kolumbii
Správa o cestovaní univerzitného folklórneho súboru Trnafčan priamo od účastníčok a účastníkov zájazdu – autentické informácie nám poskytol organizačný vedúci súboru JUDr. Pavol Skaličan.
čítať viac
Výzva na zapojenie sa do súťaže
Občianske združenie YOUTH FOR EQUALITY vyhlasuje súťaž
čítať viac
Pripomenuli sme si sviatok svätých Cyrila a Metoda
5. júla je v Slovenskej republike Štátny Sviatok sv. Cyrila a Metoda na počesť kresťanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda. Duchovný odkaz vierozvestov a patrónov Európy je silný aj v súčasnosti. Konštantín (Cyril) a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slova...
čítať viac
Nový poverený prorektor pre vzdelávanie - doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. bol s účinnosťou od 1. júla 2022 poverený výkonom funkcie prorektora pre vzdelávanie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
čítať viac
Harmonogram promócií
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022.
čítať viac
Menovanie povereného dekana FZV UCM
Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovací dekrét MUDr. Jurajovi Štofkovi, PhD., MBA, MPH a poverila ho funkciou dekana Fakulty zdravotníckych vied  UCM v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2022 na obdobie do 31.decembra 2022.
čítať viac
Konferencia Ochrana ovzdušia 2022
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je spoluorganizátorom medzinárodnej konferencie OCHRANA OVZDUŠIA 2022.
čítať viac
Oznam Organizačného oddelenia UCM
Dňa 4.7.2022 bude organizačné oddelenie UCM zatvorené z dôvodu čerpania dovolenky.
čítať viac