POLITIKA KVALITY

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave zabezpečuje kvalitu vysokoškolského vzdelávania implementáciou vnútorného systému kvality a jeho sústavným rozvojom. Vnútorným systémom zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM sa rozumie konzistentne previazaný súbor politík, štruktúr a procesov, prostredníctvom ktorého UCM zabezpečuje a rozvíja kvalitu napĺňania svojho poslania v oblasti vysokoškolského vzdelávania, tvorivých činností a ďalších súvisiacich aktivít.

Výročné a hodnotiace správy
Zabezpečovanie a hodnotenie kvality na UCM

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality UCM
Prorektor pre kvalitu
Oddelenie kvality
Komisia pre kvalitu UCM
Schránka námetov, pripomienok a otázok k systému kvality
(určená pre zamestnankyne/zamestnancov a študentky/študentov UCM)

Rady kvality súčastí UCM
Rady pre študijný program súčastí UCM
Zoznam predsedov RK (RVHK), prodekanov fakúlt/inštitútu pre kvalitu (prorektor UCM)

CAF (Common Assessment Framework)

RANKINGY A RATINGY UNIVERZÍT

UCM v kvalitatívnych rebríčkoch

OCENENIA A CENY

Vedec roka
Literárny fond – ocenenia
Medaila UCM
Cena rektora
Plaketa - cena Jána Sambucusa              
Morálne ocenenie zamestnanca UCM
Pamätná medaila k 25. výročiu založenia UCM
Ďalšie ocenenia zamestnancov  
Úspechy študentov
Ocenenia Gaudeamus

Doctor honoris causa
Profesor emeritus

Ocenenia a ceny z externého prostredia

2023

2022

2021

2020

2019

2018