Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektora UCM

Zápisnice zo zasadnutí Kolégia rektorky UCM v Trnave v akademickom roku 2023/2024