News

ADMISSIONS INFORMATION

Submitted by: Kamil Adamec
Responsible person: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Source: Oddelenie práce s verejnosťou
Inserted: 18.2.2019