Ďalšie aktuality

Pozvánka na informačný seminár Možnosti slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce
Pozývame Vás na informačný seminár Možnosti slovensko-americkej akademickej a vedeckej spolupráce, ktorý sa bude konať dňa 29. marca 2023 o 10:30 v Miestnosti Z03, na rektoráte UCM, Námestie Jozefa Herdu 2, v Trnave.
čítať viac
POZVÁNKA na prednášku: „Ženy za Železnou oponou: Feminizmus vtedy a dnes“
Interdisciplinárna prednáška sa venuje téme feminizmu a jeho podôb a vnímania na oboch stranách Železnej opony.
čítať viac
Univerzita sa môže pochváliť laboratóriom, aké na Slovensku nemá nikto!
Na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v priestoroch Fakulty masmediálnej komunikácie vzniklo prvé špecializované stredisko pre elektronické športy. Slúžiť bude pre vedecko-výskuné úlohy s tematikou streamingu a e-športu, rovnako bude slúžiť ako trenažér e-športových tím...
čítať viac
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
UCM sa stala stálym inštitucionálnym členom GLOBAL UNIVERSITY NETWORK FOR INNOVATION (GUNI).
UCM je teraz súčasťou siete vysoko inovatívnych členov, ktorí sa obzvlášť zaujímajú o sociálnu angažovanosť vysokoškolského vzdelávania, ktorá zahŕňa takmer 290 inštitúcií z celého sveta, medzi nimi katedry UNESCO vo vysokoškolskom vzdelávaní, inštitúcie vysokoškolského vzd...
čítať viac
Inauguračná prednáška
Dňa 30. 03. 2023 o 13.00 hod. sa uskutoční inauguračná prednáška doc. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD., docentky FPV UCM v Trnave, na tému "Molekulárne mechanizmy rastlinnej obrany voči stresom: chitinázy a β-1,3-glukanázy" v odbore habilitačného konania a inauguračného konania mo...
čítať viac
POZVÁNKA na informačný seminár: Umelá inteligencia v akademickom prostredí
Určite ste už počuli o umelej inteligencii, ktorá postupne nachádza svoje využitie v každodenných činnostiach. Bolo by vhodné, aby sme aj v rámci akademickej sféry reagovali na tieto nové trendy.  
čítať viac
Ocenenie Krištáľové krídlo pre doc. MUDr. Richarda Imricha, DrSc.
V rámci 26. ročníka oceňovania Krištáľové krídlo bol v kategórii Medicína a veda za rok 2022 ocenený doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., ktorý sa spolu so svojimi kolegami podieľal sa na vývoji nového lieku nitizinon. Európska lieková agentúra ho schválila ako účinnú a bezpečnú liečb...
čítať viac