Ďalšie aktuality

18.1.2019
Podporte nás: Venujte 2 % z dane na podporu aktivít TAS UCM v Trnave
Trnavská akademická spoločnosť UCM v Trnave je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora rozvoja Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, podpora vzdelávania, skvalitňovanie knižničného fondu, skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia UCM v Trnave či finančná pod...
čítať viac
17.1.2019
ICM ERASMUS+ - podávanie prihlášok
Termín podávania prihlášok v rámci ERASMUS+ International Credit Mobility (Medzinárodná kreditová mobilita), t.j. mobility mimo krajín EÚ: 5. február 2019 do 12:00 SEČ.
čítať viac
16.1.2019
UCM v médiách
Výber informácií publikovaných a zverejnených o Univerzite sv. Cyrila a Metoda v médiách (priebežne dopĺňané) nájdete v pravom roletovom menu Verejnosť – UCM v médiách.
čítať viac
17.12.2018
Predvianočné stretnutie rektorátu UCM v Trnave
Dňa 17.12.2018 sa konalo Predvianočné stretnutie zamestnancov rektorátu UCM v Trnave. Na stretnutí sa zúčastnilo vedenie UCM na čele s rektorom, prof. Romanom Bočom, dekani všetkých fakúlt a riaditeľ inštitútu UCM - doc. Katarína Slobodová Nováková, doc. Jozef Sokol, doc. Jarosla...
čítať viac
17.12.2018
Odovzdanie predmetov z charitatívnej zbierky
Spoločne s kolegyňami z Trnavského samosprávneho kraja z odboru sociálnych vecí, p. riaditeľkou B. Flamíkovou a p. D. Nagyovou, sme v uplynulú stredu odovzdali zbierku šatstva, obuvi, hračiek a predmetov Domovom sociálnych služieb a krízovým centrám v regióne Trnava.
čítať viac
17.12.2018
Program na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science"
L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podp...
čítať viac
14.12.2018
Ocenenie študentov
Vedenie UCM v Trnave ocenilo propagáciu univerzity študentmi prostredníctvom reprezentovania UCM na športových zápoleniach osobným poďakovaním a vecnými darmi na zasadnutí Kolégia rektora dňa 11.12.2018.
čítať viac
14.12.2018
Relaxačná miestnosť pre zamestnancov sprístupnená
Od 14.12.2018 je sprístupnená relaxačná miestnosť pre zamestnancov na štvrtom poschodí UCM, budova na Hajdóczyho ul.
čítať viac