Ďalšie aktuality

Informácia pre študentov FMK - slávnostné odovzdanie diplomov (promócie)
Vážený absolvent, vážená absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM,
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú zameraním určené na podporu výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj testovanie a rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s výrobou produktov relevantných pre boj proti koronavírusu.
čítať viac
Rozhovor s Dr. C. Rajnákom (CVTI SR)
Rozhovor s RNDr. Cyrilom Rajnákom, PhD., PhD. publikovaný na vedecko popularizačnom portáli Veda na dosah, CVTI SR: https://vedanadosah.cvtisr.sk/cyril-rajnak-skumame-moznosti-ukladania-dat-do-koordinacnych-zlucenin
čítať viac
Vedec roka 2019 - RNDr. Rajnák Cyril, PhD., PhD.
Mimoriadny vedecký úspech absolventa UCM.
čítať viac
FSV podpísala Memorandum o spolupráci s organizáciou IUVENTA
Dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. podpísal dňa 23. júla 2020 Memorandum o spolupráci Fakulty sociálnych vied UCM so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA.
čítať viac
APVV projekt riešený UCM vyhodnotený ako vynikajúci
Agentúra na podporu výskumu a vývoja zverejnila brožúru o ukončených projektoch APVV s vynikajúcou úrovňou v r. 2018: https://www.apvv.sk/buxus/docs/flipbook/publikacia-2018-sk/index.html
čítať viac
O absolventov UCM je záujem
Portál profesia.sk pravidelne pripravuje rebríček slovenských univerzít a fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov.
čítať viac
Slávnostné promócie absolventov IFBLR a FMK UCM v Trnave
V dňoch 30.6.2020 a 10.7. 2020 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM a Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2019/2020.
čítať viac