Ďalšie aktuality

Psychologička I. Šefarová (FF UCM) v Trnavskom rádiu
Dňa 17. septembra 2020 bola hosťom Rannej šou Trnavského rádia PhDr. Iveta Šefarová, PhD., ktorá pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UCM. Okrem výučby na UCM pracuje ako klinická psychologička a je tiež krajskou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre psycho...
čítať viac
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
Podmienky vstupu do priestorov UCM pre zahraničných študentov
čítať viac
Čestné vyhlásenie študenta COVID-19
V súlade s Opatrením rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave č. 18/2020 - Organizácia a podmienky pedagogického procesu na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave pre akademický rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 žiadame študentov o vyplnenie čest...
čítať viac
Moderný internát pre študentov UCM
Druhá etapa modernizácie Študentského domova UCM na Námestí J. Herdu sa v týchto dňoch ukončila.
čítať viac
Projekt APVV schválený
Projekt APVV PP COVID 20 - 0010
Rada  Programu Agentúra na podporu výskumu a vývoja na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov schválila projekt podaný tímom riešiteľov z UCM v rámci verejnej výzvy PP-COVID 2020  na projekt  PP-COVID-20-0010 a rozhodla  o poskytnutí fina...
čítať viac
Výzva na predkladanie žiadostí – Národný štipendijný program
V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2020/2021.
čítať viac
Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie
Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu upravuje plán krízového riadenia UCM v Trnave v súvislosti so vzniknutými epidémiami/pandémiami vyhlásenými príslušnými štátnymi orgánmi. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov univ...
čítať viac
Ukončenie budovania nového Registratúrneho strediska UCM
V januári 2020 začali stavebné práce na registratúrnom stredisku UCM  a dňa 6. júla 2020 bola stavebná časť ukončená.  Toto moderné registratúrne stredisko je situované na III. NP v budove UCM na Bučianskej ul. v Trnave.  Celková cena  uskutočnených stavebných prác je takmer 216 tis...
čítať viac