Ďalšie aktuality

FSV zapojená v projekte GUIDE
GUIDE (Growing Up in Digital Europe) je skratka pre prvú európsku medzinárodnú generačnú štúdiu, ktorá by mohla byť voľne preložená ako „Dospievanie v digitálnej Európe“.
čítať viac
Smútočné oznámenie - prof. RNDr. Ing. Jozef Oboňa, CSc.
S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 17.7.2021 zomrel bývalý dekan FPV UCM v Trnave prof. RNDr. Ing. Jozef Oboňa, CSc.
čítať viac
Bioetik prof. Peter Sýkora v TA3 v relácii s tematikou asistovanej reprodukcie
Bioetik prof. RNDr. Peter Sýkor, PhD. sa zúčastnil ako odborník  diskusie TA3 dňa 9.7.2021 v relácii POZRIME SA NA TO.
čítať viac
Na FMK UCM vznikne kreatívne centrum s finančnou podporou z OP IROP
Slúžiť bude na stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle, ako aj na rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.
čítať viac
Gratulácia rektora univerzity k ukončeniu štúdia absolventov
Milé absolventky a absolventi,

spolu so svojimi kolegami – učiteľmi i všetkými ďalšími zamestnancami si Vám dovoľujem zo srdca zagratulovať k úspešnému ukončeniu štúdia.
čítať viac
Stretnutie vedúcich pracovníkov univerzity k aktuálnym otázkam činnosti a financovania univerzity
Dňa 29. 6.2021 sa v Aule Jozefa Matúša stretli na pracovnom aktíve vedúci zamestnanci Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave z fakúlt, inštitútu a rektorátu UCM.
čítať viac
Úspech študentských médií UCM na súťaži - Štúrovo pero
Študenti UCM v Trnave sa s zúčastnili na celoslovenskej súťaži ŠTÚROVO PERO – ide o celoslovenskú novinársku súťaž, ktorá má niekoľko kategórií.
Naši študenti sa úspešne zúčastnili v kategóriách pre vysokoškolákov.
A boli výnimočne úspešní.
čítať viac
UCM má UNI VČELY... ubytovali sme ich na streche ďaleko od medveďa
„Ak by včely vymizli z povrchu Zeme, človeku by zostali iba 4 roky života“

(Albert Einstein)
čítať viac