News

Notice

On Sunday 10 March 2019, water will be closed for technical reasons (as a result of repairs) from 8.00 am to 10.00 am (this time may be extended) in the whole dormitory (throughout the building in Nám. J. Herdu 2).

V nedeľu 10.3.2019 bude z technických dôvodov (kvôli oprave) odstavená voda na celom internáte (v celej budove na Nám. J. Herdu 2) v čase od 8.00 do 10.00 (táto doba sa môže aj predĺžiť).

Submitted by: Matej Lackovič
Responsible person: Bc. Nikoleta Uherčíková
Source: Oddelenie práce s verejnosťou
Inserted: 7.3.2019